Skip to main content

Historiske tilbakeblikk

I forbindelse med vårt 60 årsjubileum børster vi støvet av gamle bilder og historier, og presenterer noen av dem her på hjemmesiden vår. Dette blir en føljetong som publiseres fortløpende utover året.

60-tallet

I 1963 etablerte Thore Magnussen enkeltmannsforetaket med samme navn. På den tiden var hans eneste motoriserte redska...

70-tallet

På 1970-tallet ble vi leid inn til et omfattende prosjekt med utbygging av nye magasiner og vannkraftanlegg i Skjomen...

80-tallet

På begynnelsen av 80-tallet fikk vi vår første egne brøytekontrakt. Trygve Pedersen hadde brøytinga rundt Haverringen...

90-tallet

På begynnelsen av 90-tallet hadde Thore Magnussen & Sønn mange jern i ilden. I 1993 startet utbyggingen av Lofast...

2000-tallet del 1

På begynnelsen av 2000-tallet, kunne vi endelig flytte inn i nye lokaler ved E10 på Limstrand. Det nye verkstedet ga...

2000-tallet del 2

Vi hadde flere oppdrag på vegne av Statens Vegvesen. Utbedring av fylkesveg 7626 (tidligere 862) rundt Hoven på Gim...

2010-tallet del 1

Nye maskiner – sølvfarget. Thore hadde lenge ønsket å lakkere alt utstyret i sølv, men Ørjan var avventende. I for...

2010-tallet del 2

Mellom 2015 og 2020 hadde vi omtrent like mye arbeid utenfor Lofoten som vi hadde her hjemme. Vi var blant annet i N...

2020- til nå

Fra 2020 og fram til i dag har vi hatt flere store prosjekter hjemme i Lofoten. Vi har også fortsatt å investere i ...