Skip to main content

Miljøfyrtårn

12. oktober 2021

Thore Magnussen og Sønn AS har vært miljøfyrtårnbedrift siden 2012.  Vi har tre perioder som miljøfyrtårn bak oss og skal nå inn i vår fjerde periode.

TMS har utarbeidet et klimaregnskap for sin virksomhet. 

  • Et klimaregnskap gir god innsikt om egne utslipp, om hvilke aktiviteter som er vesentlige og hvor bedriften bør redusere utslipp.
  • Et klimaregnskap skal hjelpe private og offentlige virksomheter med å kartlegge sin påvirkning på klimaet, både internt i virksomheten (direkte utslipp) og i verdikjeden (indirekte utslipp). I likhet med et finansregnskap er det et styringsverktøy som kan gi oversikt over hvilke områder av virksomheten som drives mest effektivt samt bidrar til å redusere sløsing. Dette er verktøy TMS skal benytte enda mer aktivt i fremtiden.

Vi har også en oversikt som måler en del av våre prestasjoner målt mot andre bedrifter i vår bransje.

TMS har vært miljøfyrtårn over mange år og kan vise til årlige forbedringer ift. de krav stiftelsen miljøfyrtårn krever. Se på hva vi har oppnådd og bli inspirert til å ta et miljøansvar dere også.